POLITYKA PRYWATNOŚCI W DATACOL POLSKA SP. Z O.O.

Firma DATACOL POLSKA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pracowników, klientów, kontrahentów i osób zainteresowanych kandydowaniem na stanowiska pracy. Dane podlegają ochronie i nie są udostępniane instytucjom zewnętrznym w celach marketingowych.
W zakładce /partnerzy umieszczamy dane kontaktowe naszych klientów w celu ułatwienia klientowi detalicznemu możliwości zakupu naszych produktów. Na życzenie klienta w każdej chwili możemy usunąć jego dane. W tej sprawie należy przesłać e-maila na: polska@datacol.com.
Dane Klienta dokonującego zakupu zostają wpisane w system, w którym generowane są dokumenty dostawy i faktury. Dane adresowe Klienta są przekazywane do zewnętrznej firmy kurierskiej zajmującej się dostawą towaru każdorazowo przy wysyłce. Dane Klienta (adresowe, zakupowe, płatności, zadłużenie) są przechowywane w systemie i wykorzystywane wewnątrz firmy w celach statystycznych, marketingowych, windykacyjnych. Klient, który nie posiada zadłużenia w Datacol Polska może w każdej chwili wystąpić o dezaktywację swojego konta w naszym systemie. Dane Klienta zadłużonego są przekazywane do windykacji oraz do Biura Informacji Gospodarczej, celem wyegzekwowania należnej płatności.
Dane Kontrahentów zapisywane są w bazie wewnętrznej danych firmy Datacol, celem rejestracji faktur przychodzących i ich płatności.
Dane Pracowników zapisywane są w bazie danych Datacol i są przetwarzane w celach statystycznych, są przekazywane do zewnętrznego biura rachunkowego w celu obsługi kadrowo-księgowej. Dane byłych pracowników pozostają w bazie nieaktywne. Nie są przetwarzane w celach marketingowych ani przekazywane instytucjom trzecim.
Dane kandydatów na pracowników Datacol Polska są zbierane w czasie trwania rekrutacji, dostęp do nich mają tylko osoby zajmujące się rekrutacją. Po zakończeniu rekrutacji, niewykorzystane dokumenty i dane są niszczone w niszczarce i usuwane ze skrzynki elektronicznej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Datacol Polska: b.czyzewska@datacol.com.